Škola primenjenih umetnosti
  INFO    UPIS    UČENICI    AKTIVNOSTI    GALERIJA    ŠKOLA    KONTAKT  

>
TERMINI OBJAVE REZULTATA I PROCEDURA UPISA


Preliminarni rezultati
 prijemnog ispita: 16. jun 2020, do 8.00h – lista će biti objavljena na vratima sekretarijata Škole primenjenih umetnosti.

Podnošenje i rešavanje eventualnih žalbi: žalbe na eventualne neregularnosti mogu se ulagati do 12h narednog dana u odnosu na održani deo prijemnog ispita (za crtanje do 12h 13. juna, za slikanje do 12h 14. juna i za vajanje do 12h 15. juna 2020. godine). Žalbe za pogrešno sabiranje bodova pojedinačnih delova ispita moguće je podneti 16. juna 2020. godine od 10.00 do 16.00h. Žalbe na vrednovanje radova od strane komisije za ocenjivanje se ne mogu ulagati. Komisija za žalbe daje odgovor za svaki predviđeni rok za žalbe do 18h tekućeg dana.

Konačni rezultati prijemnog ispita: 17. jun 2020, do 8.00h – lista će biti objavljena na vratima sekretarijata Škole primenjenih umetnosti.

Radove sa prijemnog ispita nije moguće preuzeti.

Upis učenika - dolaskom u Školu primenjenih umetnosti:

prvi upisni krug:  9. i 10. jula 2020, od 8.00 – 15.00h
-
drugi upisni krug: 13. jula 2020, od 8.00 – 15.00h

Napomena: Upis će moći da se vrši i elektronski na portalu eUprava. U tom slučaju je potrebno da roditelj ima kreiran nalog na portalu eUprava kako bi mogao da pokrene uslugu eUpis u srednju školu.
  Stranica je poslednji put izmenjena: 09 July 2020 - 10:48


::: home ::: webmail ::: contact :::
School of Applied Arts