Škola primenjenih umetnosti
  INFO    UPIS    UČENICI    AKTIVNOSTI    GALERIJA    ŠKOLA    KONTAKT  

 

MATURSKI ISPIT


Nacrtna geometrijateme za maturski ispit

Srpski jezikŠiri spisak maturskih tema za srpski jezik i književnost

Teme za praktičan deo maturskog ispita se menjaju svake školske godineSPISAK PITANJA ZA USMENI ISPIT IZ IZBORNIH PREDMETA 


Teorija forme – traje dva časa pri čemu se prvi deo ispita bazira na izradi crteža, a drugi deo ispita podrazumeva odgovore na sledeća pitanja:

 • Svetlost i prostor
 • Amorfna i emancipovana forma
 • Opažanje u vidnom polju (jednako, nejednako i slično)
 • Prikazivanje prostora kroz istoriju – perspektiva (vertikalna, ikonografska, obrnuta, heterogena, vazdušna, koloristička, linearna)
 • Grupisanje u prostoru – povezivanje oblika ( bliskost, sličnost, kontinuitet, zatvorenost )
 • Kompozicija
 • Elementi kompozicije
 • Linija, smer i pravac
 • Oblik
 • Tekstura
 • Proporcija – pravilo zlatnog preseka
 • Valer ( molski i durski valerski ključ )
 • Boje ( hromatske i ahromatske, osnovne i zvedene, tople i hladne, komplementarne boje )  
 • Kontrast boja
 • Simbolika boja
 • Jedinstvo, harmonija
 • Ravnoteža i ritam
 • Geometrija u umetnosti
 • Ornamentalne forme
 • Motivi u umetnosti, portret, akt, pejzaž, mrtva priroda
 • Estetsko procenjivanje: kič, estetska analiza umetničkog dela

 

Pismo, lepo pisanje sa kaligrafijom i ornamentikom – traje dva časa a sastoji se iz tri dela:

 • Pisanje zadatog teksta jednim od sledećih pisama: rimska kapitala, karolina, Mirosljavljevo pismo, rond-pismo
 • Likovno predstavljanje: minijatura, zastavica, inicijal sa ornamentikom
 • Usmeni deo ispita: nastanak, razvoj i vrsta pisma, materijali, pribor i podloge za pisanje

PISMENE PROVERE ZNANJA 
 OSTALI OBLICI NASTAVE   
Ispiti
RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA VANREDNE UČENIKE

novi sadržaj
>>> AVGUSTOVSKI ROK 2022.


¤ Cenovnik vanrednih ispita

 

Ispiti
RAZREDNI i POPRAVNI  ISPITI


>>> RAZREDNI ISPITI - 4. godina  JUNSKI ROK - 2022.

novi sadržaj

>>> POPRAVNI ISPITI avgust 2022 


 

ISPITNA PITANJA ZA VANREDNE UČENIKE

:: OPŠTI PREDMETI

-> Biologija (1)
-> Geografija (1)
-> Informatika (1)
-> Istorija (1-2)
-> Hemija (1-2)
-> Matematika (1-2)
-> Fizika (1-2)
-> Srpski jezik i književnost (1-4)
-> Engleski jezik (1-4)
-> Muzička umetnost (1-4)
-> Ustav (2)
-> Psihologija (3)
-> Sociologija (3)
-> Filozofija (4)

:: STRUČNI PREDMETI

---> Teorija forme (1)

---> Kaligrafija (1-2)

---> Vajanje (1-2)

---> Crtanje i slikanje (1-4)

---> Istorija umetnosti (1-4)

---> Nacrtna geometrija (3)
- zadaci za vežbe
- uslovi za uspešno polaganje ispita
- test pitanja

---> Materijali i tehnike (1-4)
- Aranžer
- Drvorezbar
- Firmopisac-kaligraf
- Graver umetničkih predmeta
- Grnčar
- Juvelir umetničkih predmeta
- Klesar
- Konzervator kulturnih dobara
- Livac umetničkih predmeta
- Plastičar umetničkih predmeta
- Stilski krojač

PRAKTIČAN RAD (1-4)

-> Konzervator-pozlatar
-> Konzervator-preparator
-> Klesar
-> Grnčar
-> Drvorezbar
-> Aranžer
-> Stilski krojač
-> Graver
-> Juveliri
-> Livci
-> Firmopisci
-> Plasticari

 

SPISAK PREDMETA PO GODINAMA

 

  Stranica je poslednji put izmenjena: 20 September 2022 - 10:10

 


::: home ::: webmail ::: contact :::
School of Applied Arts
-->